EMISE

Projekt  s názvem Emise vznikl na Slezském gymnáziu v Opavě. Jeho cílem je zlepšit celkový stav ovzduší na Opavsku, zejména snížením emisí z lokálních topenišť. Projekt je zaměřen na osvětu o škodlivosti spalování nebezpečných materiálů – odpadů (plastů, gumy, atd. …) v domácích kotelnách.
Jednou měsíčně se bude v budově Slezského gymnázia v Opavě konat setkání, na které základní školy zapojené do projektu vyšlou skupinu dětí z vyššího stupně, aby získaly nové informace o způsobech, jakými lze zlepšit stav ovzduší. Získané informace pak žáci předají ostatním žákům ve své škole.

Patricie Daříčková 9.T, 23.9.2014

Informace o projektu EMISE: http://www.opava-city.cz/cs/projekt-emise

Den přírodních věd na Slezském gymnáziu

Exkurze Karlova univerzita – Praha

Setkání Emisařů – 13. březen 2017

Setkání Emisařů- 23. 2. 2017

Schůzky Emisařů

3. setkání Emisařů – Chemické pokusy – Plasty

Prezentace projektu Emise

Emise setkání 2

Emise – první setkání

Nástěnka pro projekt Emise, prezentace projektu Emise na naší škole

Emise 1. schůzka 27. 9. 2016

Exkurze Emise číslo 5

Naši emisaři se setkali s hejtmanem našeho kraje

Setkání Emisařů – 24. 1. 2016

Exkurze Emise č.4

Exkurze Emise č.3

Exkurze č. 2 projekt Emise

Exkurze č.1 projektu Emise

Projekt Emise

Schůze emisařů 5.12 2014 a 13.1. 2015

http://skola-opava.cz/2018/05/17/schuze-emisaru-9-10-a-18-11-2014/

Aktivační schůzka projektu Emise 23.9.2014