Ozdravný pobyt žáků ZŠ

Ozdravný pobyt žáků ZŠ Opava, Šrámkova 4, přísp. org.

Základní škola  Šrámkova byla  úspěšná s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 252 000,- Kč na uskutečnění ozdravného pobytu žáků.

Ozdravný pobyt s názvem Příroda, naše kamarádka, bude realizován

v krásném prostředí  CHKO Jeseníky v obci Malá Morávka v měsíci říjnu 2018 a dubnu 2019. Děti budou ubytovány na chatě Zátiší.

Součástí pětidenního ozdravného pobytu bude environmentální výukový program, zajištěný kvalifikovanými lektory.