GDPR

Pořizování zvukového a obrazového záznamu v prostorách ZŠ

Ochrana osobních údajů_ZŠ>>

Ochrana osobních údajů – informace
o zpracování osobních údajů

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, se sídlem Šrámkova 4, Opava 747 05, IČO: 00849642 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.
Osobní údaje Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Základní školou Opava, Šrámkova 4, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou Opava, Šrámkova 4, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou Opava, Šrámkova 4, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou Opava, Šrámkova 4, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Základní škole Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Opava, Šrámkova 4, příspěvkovou organizaci:
p. Luděk Mandok
Telefon: 724 289 323, e-mail: ludek.mandok@opava-city.cz