18. 9. Protiepidemická opatření ve školách

Zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/ Od pátku (18. 9. 2020) se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter Číst více

Roušky ve škole – aktualizace

V souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví platí od pátku 18. 9. 2020 povinnost všech osob při pohybu v prostorách školy používat roušku nebo respirátor. Opatření se týká zaměstnanců, zákonných zástupců, žáků i dalších osob. Výjimku mají žáci prvního stupně základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je Číst více

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 U DÍTĚTE/ŽÁKA

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. Číst více

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti, přivítání rodičů a dětí přípravné třídy (Soviček) proběhne 1. 9. 2020 ve Vaší kmenové učebně. Paní učitelka Schablická si Vás vyzvedne v 8:00 hod. před školou (u velké dřevěné židle). Zákonným zástupcům dětí přípravné třídy doporučujeme mít roušku. Provoz ranní školní družiny (od 6:00 do 7:40) zajištěn již Číst více

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. TŘÍDY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáčci, setkání rodičů a žáků 1. třídy proběhne ve Vaší kmenové učebně. Paní učitelka Vyhlídalová si Vás vyzvedne v 8:00 před školou (u sochy). Zákonným zástupcům žáků 1. tříd doporučujeme mít roušku. Provoz ranní školní družiny (od 6:00 do 7:40) je zajištěn již od 1. 9. 2020. V tuto dobu Číst více