Ekotým: Péče o ptactvo v zimním období

Žáci naší školy pravidelně pečují o krmítko na Hozově nábřeží v Opavě. Taktéž vyrobili jednoduchá dřevěná krmítka pro ptactvo v praktických činnostech. Tato krmítka jsme umístili v naší školní zahradě, která je nyní díky pravidelnému přikrmování plná sýkorek. Krmivo pro ptactvo poskytl Magistrát města Opavy. Ekotým 14. 2. 2022

Tradiční sběr kaštanů

Ani letos nebudou lesní zvířátka v našem okolí trpět v tomto zimním období hlady. Naši žáci prvního, ale i druhého stupně pro ně nasbírali celkem 695 kg kaštanů. Kaštany sbíráme každoročně pro společnost Opavská lesní s.r.o., ta pak kaštany předává mysliveckému sdružení. Hlavní organizátorkou sběru ve škole je paní učitelka Mgr. Zdeňka Číst více

Třídící patrola

Nový projekt Magistrátu města Opavy, kdy opavští školáci budou radit lidem, jak správně třídit odpad. Třídící patrola vysvětlí, jak který druh odpadu vytřídit a také jak zbytečnému o odpadu předcházet. Lidé by si měli dávat pozor, co odhazují do popelnice. Novela Zákona o odpadech totiž výrazně navýšila cenu za jeho Číst více

Nová výsadba na školní zahradě

Naše škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004248), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  V rámci projektu byly poskytnuty i finance na výsadbu rostlin. Školní zahrada nám díky projektu rozkvete na čtyřech nových záhonech, které byly osázeny hmyz lákajícími Číst více

5.B oslavila Den Země

V rámci oslav Dne Země – 22.dubna se páťáci zapojili do kampaně Jednoho světa na školách. Kampaň zahrnuje aktivity vhodné jak pro distanční, tak prezenční výuku – projektové aktivity, filmy s ekologickou tematikou aj. Projektový den se zabýval problematikou plastů. Žáci po zhlédnutí filmů Jednoho světa diskutovali, plnili ekoúkoly a soutěže. Každý žák Číst více

Projekt „Zachraň drozda“

Náš projekt „Zachraň drozda“ byl  finančně podpořen Magistrátem města Opavy Hlavním účelem tohoto projektu je vytvoření ochrany pro ptactvo v okolí školy. Okna školy jsou pro ptactvo velkým nebezpečím. Základní škola Šrámkova je školou nacházející se uprostřed sídlištního komplexu v Opavě Kateřinkách. I když se jedná o sídlištní školu,  je škola  umístěna Číst více

Soutěž Vzduch pro život má nový podzimní termín!

ZŠ Šrámkova v Opavě pořádá za finanční podpory Statutárního města Opavy z programu Životní prostředí a EVVO 2020, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Šrámkova a České obce sokolské výtvarnou, literární a fotografickou soutěž s environmentální tématikou pod názvem Vzduch pro život. Téma soutěže je věnováno významu ovzduší pro život na Zemi Číst více

Náš Ekotým na opavském Dni stromů

V neděli 13. 10. 2019 se uskutečnila již tradiční oslava Dne stromů  v sadech Svobody v Opavě. Park ožil řadou stanovišť, která byla obsazena zástupci z řad opavských škol, ale také včelaři, zahrádkáři, houbaři, řezbáři a dalšími. Jednou z atrakcí Dne stromů byla takzvaná „stezka stromů“, kterou pomáhal vytvořit právě náš školní Ekotým. Číst více

Získali jsme titul Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Naše škola se zapojila do již třináctého ročníku soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019. Z celkového počtu 56 přihlášených škol musela hodnotící komise vybrat pouze osm nejšikovnějších, které budou oceněny – tři nejlepší v každé kategorii certifikátem a dárkovými poukazy ve výši 35.000 Kč a dalších Číst více