Metodik prevence

Školní poradenské pracoviště>>

Školní metodik prevence:

Mgr. Eva Halfarová

email: eva.halfarova@skola-opava.cz
tel.: +420 553 780 367, +420 778 888 967

Konzultační hodiny kdykoliv po domluvě

Hlavní náplň práce školního metodika prevence:

  • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
  • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování, …)
  • mapování situace a sledování rizik a projevů rizikového chování
  • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení výchovných problémů