Rozvoj digitální gramotnosti

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK

V rámci projektu, jehož zahájení realizace se předpokládá v lednu 2020, bude poskytováno partnerským školám metodickou a technickou podporu v implementaci ICT do výuky, která bude přímo navazovat na plánované změny v RVP. Tyto změny se týkají integrace nové oblasti Digitální gramotnost a bude závazná pro všechny školy v ČR.

Projekt, který připravuje Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, nabídne zapojeným školám zejména tyto aktivity:

  • cílenou podporu pedagogů školy formou sady školení rozdělených na společné setkání a také na individuální konzultace;
  • portál s videonávody pro řešení obvyklých technických problémů;
  • možnost pořízení sady mobilních zařízení pro žáky;
  • možnost pořízení mobilního zařízení pro zapojené pedagogy;

Projekt bude ve společné části zaměřen na obecné IT dovednosti podle Evropského rámce DigCompEdu, v rámci individuálních konzultací bude věnováno zejména učitelům 1. stupně ZŠ, matematiky a cizích jazyků.

Rozvoj digitálních kompetencí učitelů základních škol Moravskoslezského kraje – Projekt Operačního programu VVV MŠMT