Rozvoj digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284)

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK

ZŠ Šrámkova Opava v rámci partnerství s Ostravskou Univerzitou zahájila projekt s názvem “ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V MSK” (Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284).

V rámci projektu, bude poskytováno partnerským školám metodickou a technickou podporu v implementaci ICT do výuky, která bude přímo navazovat na plánované změny v RVP. Tyto změny se týkají integrace nové oblasti Digitální gramotnost a bude závazná pro všechny školy v ČR.

Projekt, který připravila Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, nabízí zapojeným školám zejména tyto aktivity:

  • cílená podpora pedagogů školy formou sady školení rozdělených na společné setkání a také na individuální konzultace;
  • portál s videonávody pro řešení obvyklých technických problémů;
  • pořízení sady mobilních zařízení pro žáky;
  • pořízení mobilního zařízení pro zapojené pedagogy;

Projekt bude ve společné části zaměřen na obecné IT dovednosti podle Evropského rámce DigCompEdu, v rámci individuálních konzultací bude věnováno učitelům 1. i 2. stupně ZŠ.

Ostravská Univerzita – informace o projektu

https://pdf.osu.cz/24566/rozvoj-digitalnich-kompetenci-pedagogickych-pracovniku-zakladnich-skol-v-msk/

Rozvoj digitálních kompetencí učitelů základních škol Moravskoslezského kraje – Projekt Operačního programu VVV MŠMT