Vedoucí vychovatelka ŠD

Vladislava Feilhauerová

e-mail: vladislava.feilhauerova@skola-opava.cz
tel.: +420 604 423 631, +420 774 019 922