Exkurze č.1 projektu Emise

Díky projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě náš Ekotým navštívil výzkumný ústav na Vysoké škole báňské v Ostravě. Zde jsme si mohli prohlédnout jinak nepřístupné pracoviště, kterém se zkoumá vliv spalování v kotlích na životní prostředí, poslechli jsme si krátkou přednášku o typech domácích kotelen a kotlů a o problematice spalování odpadů v domácích topeništích.
Poté jsme se vydali na návštěvu Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, zde jsme shlédli i 3D kino Galapágy. Velký svět techniky byl pro nás opravdovým zážitkem a ani se nám odtud nechtělo odejít. Už se těšíme na další exkurzi.

Zapsala Jana Hopjanová Emisař 6.A