Trenéři ve škole – pestrý a bezpečný tělocvik

Představení projektu:
Základní informace:
Trenéři ve škole = vzdělávací projekt realizovaný pomocí vyškolených trenérů primárně z dané
oblasti v rámci tandemové výuky s učiteli na nižším stupni ZŠ v jedné ze dvou hodin TV týdně.
Smysl:
Zpestření hodin TV pomocí kvalifikovaných a vyškolených trenérů s cílem
rozpohybovat děti vč. méně nadaných tak, aby si během celého školního roku mohly
formou pestré a zábavné všesportovní průpravy se specifickými prvky daného sportu
vyzkoušet co nejvíce jednotlivých druhů. Následně se pak případně svobodně
rozhodnou, co by v budoucnu rády dělaly (ze strany trenérů přísný zákaz náborování).
Pomoci učitelkám s vedením hodin TV vč. jejich inspirování do budoucí práce.
Hlubší smysl:
Návrat k přirozenosti, děti mají možnost získat přirozený vztah k pohybu, tím pádem
i mj. důležité návyky směrem do budoucího běžného života.
Spolupráce mezi místními oddíly (lepší vzájemná komunikace).