Klub nadaných dětí – MENSA

Klub nadaných dětí odstartoval


Harmonogram setkání 2019/2020

22. 10. 2019 – Exkurze KND
8. 10. 2019 – úvodní setkání členů KND – fyzikální a chemické pokusy

Další termíny a náplň setkání budou postupně upřesňovány.

Vedoucí KND: Mgr. Adriana Vyhlídalová a Mgr. Jiří Hromada


Pokud máte nadané dítě, které má zájem Klub navštěvovat, kontaktujte nás:

Adriana Vyhlídalová+420 725 711 195adriana.vyhlidalova@skola-opava.cz
Jiří Hromada+420 778 888 035jiri.hromada@skola-opava.cz
Jana Kaniová+420 777 822 069jana.kaniova@skola-opava.cz
Adéla Matoušková+420 734 447 273adela.matouskova@skola-opava.cz

Ve spolupráci s Mensou ČR realizujeme na naší škole Klub nadaných dětí od roku 2018

Naším cílem je vyhledávat nadání jednotlivých žáků a záměrným působením toto nadání maximálně rozvíjet jak ve výuce, tak i při zájmové činnosti.

V klubu se budou setkávat žáci 3. – 5. tříd a 6. – 9. tříd, které baví kvízy, hádanky, logické úlohy, šifry, deskové hry, soutěže, přednášky, exkurze (úřady, muzea, výstavy, knihovny, firmy a jejich provozy,…), besedy s odborníky na probíraná témata a další aktivity, které děti rozvíjí a poskytují jim něco navíc, na co v běžném vyučování není tolik prostoru.

S myšlenkou založit klub naše škola ve spolupráci s Mensou ČR pořádala testování IQ, kde poměrně vysoké procento testovaných žáků uspělo s nadprůměrnou inteligencí. Ti, kteří se testování účastnili, mohou nadprůměrné IQ doložit právě tímto testováním. Je důležité na tyto žáky nezapomínat a věnovat jim více času, který potřebují, aby své nadání mohli dále rozvíjet.

V klubu se budeme setkávat v budově školy vždy v úterý od 14.00 hod. 1 krát za 14 dní.
Setkání potrvá přibližně 2 hodiny.

Těšíme se na společná poznání!

ZŠ Opava, Šrámkova 4                                                                                             

„Neskrývej své nadání.

Dostal jsi ho pro to, abys ho užíval.

K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“

Benjamin Franklin