Klub nadaných dětí – MENSA


Připravujeme činnosti klubu na příští školní rok.

Krásné prožití prázdnin přejeme žákům a jejich rodičům.

„NESKRÝVEJTE SVÉ NADÁNÍ…“

Těšíme se na setkání v příštím školním roce 2020/2021

Harmonogram setkání 2019/2020


25. 2. 2020 – Exkurze – muzeum (MRAVENEČKOVÉ – PRÁCE VŠEHO DRUHU)
11. 2. 2020 – Šifry a kvízy – učebna (ZŠ Šrámkova Opava)
3. 1. 2020 – Exkurze VIDA! Brno
17. 12. 2019 – Logické hry, doplňovačky, luštění a bádání – učebna (ZŠ Šrámkova Opava)
3. 12. 2019 – Exkurze – Obecní dům (Cesta města)
28. 11. 2019 – ČTVRTEK od 15.00 – 17.00 příprava a vedení aktivit při akci Badatelské odpoledne ZŠ Šrámkova Opava, učebna chemie a fyziky.
19. 11. 2019 – Krátká schůzka (20 minut) – ZŠ Šrámkova Opava, učebna 4.B – rozdělení činností a stanovišť při akci Badatelské odpoledne
5. 11. 2019 – Logické a deskové hry – ZŠ Šrámkova Opava, učebna 4.B
22. 10. 2019 – Exkurze KND – Virtuální realita, OC Breda Opava
8. 10. 2019 – úvodní setkání členů KND – fyzikální a chemické pokusy

Vedoucí KND: Mgr. Adriana Vyhlídalová a Mgr. Jiří Hromada


Pokud máte nadané dítě, které má zájem Klub navštěvovat, kontaktujte nás:

Adriana Vyhlídalová+420 725 711 195adriana.vyhlidalova@skola-opava.cz
Jiří Hromada+420 778 888 035jiri.hromada@skola-opava.cz
Jana Kaniová+420 777 822 069jana.kaniova@skola-opava.cz
Adéla Matoušková+420 734 447 273adela.matouskova@skola-opava.cz

Ve spolupráci s Mensou ČR realizujeme na naší škole Klub nadaných dětí od roku 2018

Naším cílem je vyhledávat nadání jednotlivých žáků a záměrným působením toto nadání maximálně rozvíjet jak ve výuce, tak i při zájmové činnosti.

V klubu se budou setkávat žáci 3. – 5. tříd a 6. – 9. tříd, které baví kvízy, hádanky, logické úlohy, šifry, deskové hry, soutěže, přednášky, exkurze (úřady, muzea, výstavy, knihovny, firmy a jejich provozy,…), besedy s odborníky na probíraná témata a další aktivity, které děti rozvíjí a poskytují jim něco navíc, na co v běžném vyučování není tolik prostoru.

S myšlenkou založit klub naše škola ve spolupráci s Mensou ČR pořádala testování IQ, kde poměrně vysoké procento testovaných žáků uspělo s nadprůměrnou inteligencí. Ti, kteří se testování účastnili, mohou nadprůměrné IQ doložit právě tímto testováním. Je důležité na tyto žáky nezapomínat a věnovat jim více času, který potřebují, aby své nadání mohli dále rozvíjet.

V klubu se budeme setkávat v budově školy vždy v úterý od 14.00 hod. 1 krát za 14 dní.
Setkání potrvá přibližně 2 hodiny.

Těšíme se na společná poznání!

ZŠ Opava, Šrámkova 4                                                                                             

„Neskrývej své nadání.

Dostal jsi ho pro to, abys ho užíval.

K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“

Benjamin Franklin