Klub nadaných dětí – MENSA


Realizované aktivity od roku 2018

Podívejte se na všechny dosud realizované aktivity v rubrice: Klub nadaných dětí – https://skola-opava.cz/category/mensa/

https://skola-opava.cz/category/mensa/


Soustavná podpora nadaných dětí je stále prioritou v našem vzdělávacím procesu a vyučující se nadaným žákům věnují v řádné výuce.

„NESKRÝVEJTE SVÉ NADÁNÍ…“

Podporujeme žáky v jejich přirozené touze po poznání.


Z organizačních důvodů není KLUB NADANÝCH DĚTÍ v tomto školním roce otevřen. Děkujeme za pochopení, vedoucí KND: Mgr. Jiří Hromada


Ve spolupráci s Mensou ČR realizujeme na naší škole Klub nadaných dětí od roku 2018

Naším cílem je vyhledávat nadání jednotlivých žáků a záměrným působením toto nadání maximálně rozvíjet jak ve výuce, tak i při zájmové činnosti.

S myšlenkou založit klub naše škola ve spolupráci s Mensou ČR pořádala testování IQ, kde poměrně vysoké procento testovaných žáků uspělo s nadprůměrnou inteligencí. Ti, kteří se testování účastnili, mohou nadprůměrné IQ doložit právě tímto testováním. Je důležité na tyto žáky nezapomínat a věnovat jim více času, který potřebují, aby své nadání mohli dále rozvíjet.

Vedoucí KND,

ZŠ Opava, Šrámkova 4                                                                                             

„Neskrývej své nadání.

Dostal jsi ho pro to, abys ho užíval.

K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“

Benjamin Franklin