Klub nadaných dětí – MENSA

Nově na naší škole vytváříme s Mensou ČR Klub nadaných dětí.

Naším cílem je vyhledávat nadání jednotlivých žáků a záměrným působením toto nadání maximálně rozvíjet jak ve výuce, tak i při zájmové činnosti.

V klubu se budou setkávat žáci 3. – 5. tříd a 6. – 9. tříd, které baví kvízy, hádanky, logické úlohy, šifry, deskové hry, soutěže, přednášky, exkurze (úřady muzea, výstavy, knihovny,…), besedy s odborníky na probíraná témata a další aktivity, které děti rozvíjí a poskytují jim něco navíc, na co v běžném vyučování není tolik prostoru. Děti si samostatně povedou kroniku.

S myšlenkou založit klub naše škola ve spolupráci s Mensou ČR pořádala testování IQ, kde poměrně vysoké procento testovaných žáků uspělo s nadprůměrnou inteligencí. Ti, kteří se testování účastnili, mohou nadprůměrné IQ doložit právě tímto testováním. Je důležité na tyto žáky nezapomínat a věnovat jim více času, který potřebují, aby své nadání mohli dále rozvíjet.

V klubu se budeme setkávat v budově školy 1x za 14 dní, vždy v úterý od 14:00 hod.
Setkání potrvá přibližně 2 – 3 hodiny.

Pokud máte dítě s prokázanou nadprůměrnou inteligencí, které má zájem Klub navštěvovat, kontaktujte nás:

Adriana Vyhlídalová +420 725 711 195 adriana.vyhlidalova@skola-opava.cz
Jiří Hromada +420 778 888 035 jiri.hromada@skola-opava.cz
Jana Kaniová +420 777 822 069 jana.kaniova@skola-opava.cz
Adéla Matoušková +420 734 447 273 adela.matouskova@skola-opava.cz

Těšíme se na společná poznání!

ZŠ Opava, Šrámkova 4                                                                                             

„Neskrývej své nadání.

Dostal jsi ho pro to, abys ho užíval.

K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“

Benjamin Franklin