Kamerové systémy

Kamerové systémy na Základní škole Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace provozuje jeden typ kamer – kamerového systému – zpracování osobních údajů.

  • Kamery pro zabezpečení majetku

Kamery pro zabezpečení majetku

Kamerový systém, který slouží ke vnitřních prostor ve vlastnictví správce či jeho nájmu, za účelem ochrany majetku. Uchovávaný záznam není aktivně systematicky prohledáván za účelem nalezení přestupku či kriminálního činu, ale může být jen zpětně použit jako důkazní materiál zachycující událost.

Správce (v tomto případě škola) má stejně jako jiný subjekt, právo ve svých objektech (zejm. úřadech) instalovat kamerové systémy na základě oprávněného zájmu na ochraně svého majetku i majetku osob nacházejících se v budově a na ochraně života a zdraví těchto osob podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)Správce osobních údajů: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizaceKontaktní údaje správce: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizaceŠrámkova 4, Opava 747 05, tel.:777 822 069, jana.kaniova@skola-opava.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: podoba subjektu osobních údajů, místo a čas pohybu.

Účel zpracování: kamerový systém slouží ke vnitřních prostor ve vlastnictví správce či jeho nájmu, za účelem ochrany majetku. Uchovávaný záznam není aktivně systematicky prohledáván za účelem nalezení přestupku či kriminálního činu, ale může být jen zpětně použit jako důkazní materiál zachycující událost.

Lhůta zpracování osobních údajů: až 28 dní.

Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu na ochraně svého majetku i majetku osob nacházejících se v budově a v areálech školy na ochraně života a zdraví těchto osob a na ochraně samotného majetku školy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Předání osobních údajů: v ojedinělých případech mohou být kamerové záznamy poskytnuty PČR na základě její žádosti (v případě podezření ze spáchání trestného činu).

Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno.

Práva subjektu osobních údajů

Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou Vaše práva:

  • Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • Právo subjektu OU na omezení zpracování (čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (čl. 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů. Námitku lze uplatnit v případech kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany nebo proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Omezení zpracování osobních údajů – na základě Vaší námitky dojde k omezení zpracování Vašich osobních údajů. Do vyřešení námitky je zpracování osobních údajů omezeno.

Přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl (a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl (a) přenést k třetí straně.

Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Dále Vás v souladu s článkem 21 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte ředitelku Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace nebo pověřence ochrany osobních údajů.

Revize: 28.08.2023