Školní jídelna

Stravování bez čipu…

Při odběru stravy musí mít dítě svůj čip. Není přípustné, aby se žák stravoval bez čipu,
v případě jeho zapomenutí si musí dítě vyzvednout potvrzení na daný den v kanceláři ZŠS.
Na základě tohoto dokladu mu bude strava vydána.

Aktuální jídelní lístek: http://213.155.251.49/sramkova/faces/login.jsp

Vedoucí ZŠS: Vendula Chlebková, tel.: 724 831 494
účetní ZŠS: Hana Baďurová, tel.: 727 830 239

org. útvar: Šrámkova 4

Zařízení školního stravování Opava,
příspěvková organizace,
Otická 23
746 01  Opava
IČ: 70999627
DIČ: CZ70999627
tel.: 727 830 239, 724 831 494