Setkání Emisařů- 23. 2. 2017

Dne 23.2.2017 bylo pro naše Emisaře uspořádáno školení z fyziky. Na pěti stanovištích si žáci vyzkoušeli pro nás nové fyzikální pomůcky. Zabývali se lomem světla, pomocí zrcadel a laseru vytvářeli virtuální obrazce, potápěli pivní lahve a vytvářeli elektrické obvody a měřili elektrický odpor.

Bylo to super !!!

Emisaři 9.A, 8.A