Pohybová gramotnost – projekt

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004030

Veškeré informace o projektu naleznete na stránkách Centra APA:

https://apa.upol.cz/o-projektu-podpory#projekt