Koordinátorka EVVO

Mgr. Jana Hopjanová Chrásková

email: jana.chraskova@skola-opava.cz
tel.: +420 553 780 378