O škole


Motto:

TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ŽIVOTĚ NENÍ DĚLAT TO, CO SE NÁM LÍBÍ, NÝBRŽ NALÉZAT ZALÍBENÍ V TOM, CO DĚLÁME.
Thomas Alva Edison


Vážení rodiče,

náš pedagogický sbor přistupuje k výuce moderně s využitím nástrojů, které nám poskytuje digitální technologie a internet.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, za vstřícnost a spolupráci. V případě problémů se na nás obraťte a společně budeme hledat cestu k jejich řešení.

Milí žáci,

doba, kterou jste trávili doma v rámci „distanční výuky“ nebyla doba zahálky a nicnedělání. Mimořádná situace si vyžadovala náročnou práci z domova na úkolech. Domácí příprava je velmi důležitá a usnadňuje Vám práci ve škole.


O základní škole

zřizovatel, RED_IZO, adresa, bankovní spojení, fakturační údaje, datová schránka – zde

kontakty – zde

Charakteristika školy

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. – 9.

Výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Škola má jako jediná v Opavě bezbariérový přístup s výtahem.

ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, je škola otevřených možností, která žákům poskytuje:

 • péči o individuální rozvoj osobnosti dítěte
 • pomoc psychologa a speciálního pedagoga
 • kvalitní přípravu na další studium na středních školách
 • množství atraktivních kroužků pro kvalitní naplnění volného času
 • intenzivní výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština i španělština)
 • výjezd do zahraničí v rámci výuky jazyků
 • výjezd do škol v přírodě s náplní zdravého životního stylu a ekologické výchovy
 • soutěže vědomostní, sportovní, technické i umělecké
 • projekty v rámci školy i jednotlivých tříd
 • estetickou výchovu, začleněnou do všech činností

Vybavení školy

Škola má velmi dobré materiální vybavení s dostatkem učebních a didaktických pomůcek. V každé třídě jsou instalovány dataprojektory, čímž se stává každá učebna multimediální, v deseti třídách a hernách jsou navíc instalovány interaktivní tabule. Pro zkvalitnění komunikace s rodiči využíváme od 3. ročníku elektronickou žákovskou knížku. Třídní knihy vedeme rovněž v elektronické podobě. Součástí školní budovy je žákovská a učitelská knihovna, učebna ICT, mobilní učebna s notebooky a čtyři mobilní iPad učebny (přenosná digitální zařízení), keramická dílna s hrnčířským kruhem, moderní cvičná kuchyň, nově vybavené dílny, dvě tělocvičny, gymnastický sál a atrium školy vybavené dřevěnými dětskými průlezkami. Moderní sportovní areál s atletickou drahou a workout hřiště, školní zahrada proměněná ve školní arboretum. Sportovní areál i arboretum má možnost využívat v rámci projektu „Otevřená sportoviště“ široká veřejnost. Součástí naší školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna, která poskytuje žákům výběr ze dvou jídel a stolování v moderním estetickém prostředí.

Nabízíme širokou řadu kroužků a volitelných předmětů:

 • Přírodovědné praktikum,
 • Technika a robotika
 • Domácnost – dílny a vaření,
 • Cvičení z matematiky,
 • Cvičení z českého jazyka,
 • Sportovní aktivity.

Od 8. ročníku si žáci povinně volí další cizí jazyk. Nabízíme výuku jazyka německého, ruského a španělského.