O škole


Motto:

TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ŽIVOTĚ NENÍ DĚLAT TO, CO SE NÁM LÍBÍ, NÝBRŽ NALÉZAT ZALÍBENÍ V TOM, CO DĚLÁME.
Thomas Alva Edison


Vážení rodiče,

náš pedagogický sbor i za mimořádného opatření zajišťuje výuku, využitím nástrojů, které nám poskytuje moderní technologie a internet.

Uvědomujeme si, že Vaše situace je složitá a moc Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci. V případě problémů se na nás obraťte a společně budeme hledat cestu k jejich řešení.

Milí žáci,

doba, kterou trávíte nyní doma v rámci „distanční výuky“ není dobou zahálky a nicnedělání. Mimořádná situace si vyžaduje, abyste pracovali z domova na úkolech, které Vám budeme zadávat.

Domácí práce je také plnohodnotná jako práce ve škole. Určitě Vám usnadní návrat do lavic po zrušení mimořádného opatření. Čím pilnější budete doma, tím méně práce budete mít po návratu.


O základní škole

zřizovatel, RED_IZO, adresa, bankovní spojení, fakturační údaje, datová schránka – zde

kontakty – zde

Charakteristika školy

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. – 9.

Výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Ve škole je zřízena přípravná třída, která je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Škola má jako jediná v Opavě bezbariérový přístup s výtahem.

ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, je škola otevřených možností, která žákům poskytuje:

 • péči o individuální rozvoj osobnosti dítěte
 • pomoc psychologa a speciálního pedagoga
 • kvalitní přípravu na další studium na středních školách
 • množství atraktivních kroužků pro kvalitní naplnění volného času
 • intenzivní výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, španělština a ruština)
 • výjezd do zahraničí v rámci výuky jazyků
 • výjezd do škol v přírodě s náplní zdravého životního stylu a ekologické výchovy
 • soutěže vědomostní, sportovní i umělecké
 • projekty v rámci školy i jednotlivých tříd
 • estetickou výchovu, začleněnou do všech činností

Vybavení školy

Škola má velmi dobré materiální vybavení s dostatkem učebních a didaktických pomůcek. V každé třídě jsou instalovány dataprojektory, čímž se stává každá učebna multimediální, v deseti třídách a hernách jsou navíc instalovány interaktivní tabule. Pro zkvalitnění komunikace s rodiči využíváme od 3. ročníku elektronickou žákovskou knížku. Třídní knihy vedeme rovněž v elektronické podobě.  Součástí školní budovy je žákovská a učitelská knihovna, učebna ICT, keramická dílna s hrnčířským kruhem, moderní cvičná kuchyň, nově vybavené dílny, dvě tělocvičny, gymnastický sál a atrium školy vybavené dřevěnými dětskými průlezkami. Velký sportovní areál s atletickou drahou a školní zahrada proměněná ve školní arboretum. Sportovní areál i arboretum má možnost využívat v rámci projektu „Otevřená sportoviště“ široká veřejnost. Součástí naší školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna, která poskytuje žákům výběr ze tří jídel a stolování v moderním estetickém prostředí.

Nabízíme širokou řadu povinně volitelných a nepovinných předmětů:

 • Sportovní hry (od 1. ročníku),
 • psaní ZAV (Základy administrativy již od 3. ročníku),

na II. stupni pak:

 • Přírodovědné praktikum,
 • Technika a robotika
 • Domácnost – dílny, Domácnost – vaření,
 • Cvičení z matematiky,
 • Cvičení z českého jazyka,
 • Konverzaci AJ,
 • Psaní ZAV,
 • Estetika,
 • Sportovní aktivity.

Od 8. ročníku si žáci povinně volí další cizí jazyk. Nabízíme výuku jazyka německého, ruského a španělského.