Kariérové poradenství – „přijímačky“

RUBRIKA: Kariérové poradenství, exkurze: https://skola-opava.cz/category/karierove-poradenstvi/

Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků se koná v úterý 28. listopadu v 16.00 a v 16.30 hodin.

https://www.prihlaskynastredni.cz/        https://prijimacky.cermat.cz/

Rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám: od 15. do 30. března 2024

15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol.

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

  • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
  • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

! Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Způsob podání přihlášky:

1.     Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu), a to prostřednictvím webu https://www.prihlaskynastredni.cz/

2.     Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.

3.     Papírovou přihláškou s přílohami.


Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny:

  • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem v jednotném informačním systému.
  • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem.
  • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
  • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.
  • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
  • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli středních škol na základě prioritizace uchazeče přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám.

Zdroj: https://www.msmt.cz

další informace: https://prijimacky.cermat.cz/