Projekty

https://skola-opava.cz/2021/03/16/implementace-interaktivni-vyuky-cz-06-2-67-0-0-0-0-16_063-0004248/
https://skola-opava.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani(CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019661)/

Ukončené projekty: