Exkurze Emise číslo 5

Dne 29. 2. 2016 jsme se zúčastnili exkurze ve firmě Arcelor Mittal v Ostravě.
Arcelor Mittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny Arcelor Mittal.

Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. Arcelor Mittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Společnost vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. S předstihem snížila vliv výroby na životní prostředí nad rámec požadavků EU a v roce 2015 dokončí 14 dotovaných investic do nadstandardní ekologizace v hodnotě 3 miliard korun. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A.G.
Firma se nachází na 160 ha a je největší firmou v oblasti našeho kraje.
Exkurze začala krátkou přednáškou o výrobním procesu – výrobě železa a pak následovala zábavná hra o ceny. V závěru jsme navštívili válcovnu, ta vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované výrobky určené pro stavby a konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě, jedna pásová a drátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů, pásů a drátů. V závodě se dále nachází ocelárna, vysoká pec, koksovna.
Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypným provozem mají roční produkci cca 1,5 mil. tun koksu.
V chemické části závodu jsou vyráběny chemické produkty (surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou úspěšně expedovány na domácí i zahraniční trhy.

Emisaři 8.A