Školská rada

Složení školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

  • Věra Meierová
  • Marcela Marulevová

Zástupci pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Alena Wagnerová
  • Mgr. Anna Tenglerová

Zástupci zřizovatele:

  • Ing. Barbora Salzmannová – předsedkyně školské rady
  • Taťána Tomšíková

Školská rada schvaluje:

  • školní řád
  • klasifikační řád
  • výroční zprávu
  • vyjadřuje se ke koncepčním záměrům školy a hospodaření školy