Ekoškola

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu říká:

„Ekoškola pomáhá studentům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole.
Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit náš svět“.

Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody.

Ekokodex naší školy

Pravidla ekologického chování

 1. Udržujeme čistotu ve třídách, na chodbách a v šatně
 2. Pečujeme o školní zahradu a živočichy v ní
 3. Pečujeme o pokojové rostliny ve škole
 4. Vytváříme výzdobu třídy a školy – neničíme ji.
 5. Neplýtváme vodou
 6. Šetříme elektrickou energií a teplem
 7. Třídíme odpad a využíváme odpadové materiály ve VV
 8. Sbíráme odpady k recyklaci
 9. Šetrně zacházíme s papírem
 10. Pomáháme přírodě
 11. Omezíme používání plastových nápojových kelímků

Koordinátor programu Ekoškola a EVVO: Mgr. Jana Hopjanová Chrásková