Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA JE UZAVŘENA – do odvolání.

Sledujte informace na našich webových stránkách.


V pondělí 2. září 2019 začíná školní rok a také činnost naší školní družiny a školního klubu. Jako každoročně jsme pro žáky připravili zajímavý a pestrý program, včetně mnoha zájmových kroužků, akcí a celoroční soutěže Škola se hýbe a baví.

Organizace ŠD

Provoz je od  6:00 – 17:00 hod.. Příchod žáků končí v 7:30 hod.

Vyzvedávání žáků v odpoledních hodinách je možné do 13:30 hod. a po 14:30 hod. z důvodu nenarušování zájmové činnosti.

Celoroční úplata za zájmové vzdělávání žáků je rozdělena do dvou částí (pololetí). První část ve výši 400,- Kč bude uhrazena do 15. října 2019 v hotovosti ve ŠD, druhá část ve stejné výši do 13. března 2020.

O prominutí platby je možno požádat ředitelství školy do 13. září 2019. Formulář je možno vyzvednout v kanceláři ŠD.

O všech připravovaných akcích jsou zástupci žáků informování prostřednictvím letáčků a webových stránek školy. Řád ŠD je zveřejněn na informační nástěnce u heren ŠD a na webových stránkách.

Nabídka zájmových kroužků bude aktualizována v průběhu měsíce září.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena 30. 9. 2019.