Den přírodních věd na Slezském gymnáziu

Ve čtvrtek 19. 4. připravili studenti  Slezského gymnázia v Opavě pro žáky základních škol přírodovědný den. Naši žáci si vyslechli přednášku o světelném znečištění ve světě a v Opavě, vyzkoušeli si jak správně třídit odpad, luštili zábavné kvízy, prováděli zajímavá fyzikální měření a chemické pokusy.

Byl to den plný nových informací. Nejvíce žáky zaujala přednáška o Newtonovských tekutinách, které si mohli i na vlastní kůži vyzkoušet.

Emisaři 20. 4. 2018