Jarní matematické soutěže našich žáků

I letos, v období nouzového stavu, se naši žáci 4. až 9. třídy účastnili v hojném počtu mezinárodní soutěže Matematický klokan. Je zřejmé, že o řešení úloh této soutěže mají žáci stále velký zájem. Žáci 6. a 8. třídy se také účastnili okresního kola matematické olympiády.

IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004248

Naše škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004248), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování tří odborných učeben základní škola Šrámkova 4, Opava. Dojde k: – Vybudování odborné učebny Př/Z a nákupu zařízení, Číst více

ŽÁKŮM 9. ROČNÍKU: TERMÍNY JPZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 3. května 2021 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 4. května 2021 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: 2. června 2021 2. náhradní termín jednotné Číst více