Schůze emisařů 5.12 2014 a 13.1. 2015

Ve dnech  5.12. 2014 a 13.1. 2015 probíhaly další schůze emisařů v Opavě na Slezském gymnáziu. Opět se účastnily obě skupiny.
Stejně jako na minulých schůzích byly i tyto rozděleny na tři bloky. V prvním jsme zkoušeli v podobě malého divadla, promluvit do duše lidem, kteří v domácnosti špatně spalují (většinou nám zavřeli dveře přímo před nosem). Poté jsme se odebrali do učebny chemie, kde jsme zjistili, jaký mají vliv těžké kovy na náš organizmus a jak se barví různé látky, když je necháme hořet. Blok jsme zakončili pokusem zvaným ,,Faraonovi hadi“.
Poslední blok opět probíhal v učebně Fyziky, kde jsme viděli další pokusy. Blok pak zakončila vůně pálícího se dřeva v mikrovlnce, v překladu jsem  zkoumali vlhkost dřeva a možnost jeho vysoušení (bylo nám řečeno, že se výše zmíněný způsob nedoporučuje).

Natálie Pflegrová