Mladý technik – listopad 2021

Programování OzoBotů – logické úlohy (15. 11. 2021) Činnost v kroužku: Žáci mají za úkol pomocí barevných kódových značek vyplnit předdefinovanou dráhu (logická úloha), ověřit praktickou zkouškou – spuštěním ozobata a ohodnotit vypracované řešení. Reflexe: Žáci zkontrolovali svou práci na vyhotovené ozomapě, vyhodnotili a určili problematická místa, která se budou Číst více

Ozdravný pobyt žáků ZŠ Šrámkova

Naší škole se podařilo získat dotaci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky na uspořádání ozdravného pobytu. Finanční podpora poskytnutá škole činí 364 000,- Kč. Krásné prostředí a nádherně čistý vzduch si od listopadu 2021 do konce dubna 2022 budou užívat v pěti turnusech žáci naší školy v Ludvíkově u Číst více

Nová výsadba na školní zahradě

Naše škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004248), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  V rámci projektu byly poskytnuty i finance na výsadbu rostlin. Školní zahrada nám díky projektu rozkvete na čtyřech nových záhonech, které byly osázeny hmyz lákajícími Číst více