COVID a VÝUKA

Rozvrhy hodin a způsob výuky v době mimořádných opatření

Rozvrhy hodin a způsob výuky v době mimořádných opatření

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,

náš pedagogický sbor i za mimořádného opatření zajišťuje výuku, využitím nástrojů, které nám poskytuje moderní technologie a internet.

Uvědomujeme si, že Vaše situace je složitá a moc Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci. V případě problémů se na nás obraťte a společně budeme hledat cestu k jejich řešení.

Milí žáci,

doba, kterou trávíte doma v rámci „distanční výuky“ není dobou zahálky a nicnedělání. Mimořádná situace si vyžaduje, abyste pracovali z domova na úkolech, které Vám budeme zadávat.

Domácí práce je také plnohodnotná jako práce ve škole. Určitě Vám usnadní návrat do lavic po zrušení mimořádného opatření. Čím pilnější budete doma, tím méně práce budete mít po návratu.


Na základě manuálu z MŠMT budou informace aktualizovány!


Způsoby distanční výuky v době mimořádného opatření

Naši pedagogové mají tvůrčí volnost a sami si určují, jakými způsoby budou realizovat distanční výuku.

  • Google Učebna (Classroom)

  • videohovory Google Meet (v rámci služby Google Učebna)

  • Přiložený domácí úkol k hodině ve Škola online
    (UPOZORNĚNÍ: zasíláno pouze na žákovské přístupy :-))

Alternativní možnosti komunikace:

  • E-mailová komunikace s vyučujícími

  • SMS zprávy a telefonicky s vyučujícími

Pro zadávání úloh, domácích úkolů a dalších domácích příprav a aktivit slouží převážně Google Učebna (školní žákovský e-mail) a školní informační systém skolaonline.cz

Žákům a rodičům, kteří mají potíže s přihlášením do školního systému, doporučujeme, aby kontaktovali třídního učitele, případně administrátora – viz Kontakty

Pokud budete potřebovat k DISTANČNÍ VÝUCE vypůjčit notebook, vyplňte žádost ve webovém formuláři na tomto odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWLDvRElohm0-GZCpindVptaIBysTFd6GD9YGEXnoIaN8efQ/viewform?usp=sf_link


Milí žáci,

připravili jsme pro vás stručný návod (odkaz), jak se přihlásit ke kurzům v rámci Google Učebna (Classroom), který naše škola využívá. Prostředí pro řízení výuky a komunikaci s žáky postupně s vyučujícími připravujeme a o možnostech přihlášení vás informujeme prostřednictvím portálu skolaonline.

Pokud jste již obdrželi přihlašovací údaje ke školním e-mailům (ve tvaru jmeno.prijmeni@skola-opava.cz), postupujte s přihlášením podle návodu a zapište se do kurzu.

NÁVOD – Jak se zapsat do kurzu Google Classroom
Testová zadání k procvičování

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/priprava-na-dalku


https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky

V průvodci naleznete souhrn nejdůležitějších informací, které je dobré znát ještě před konáním jednotné přijímací zkoušky. Kromě verze pro čtyřleté obory vzdělání, nástavbová studia a šestiletá gymnázia Centrum připravilo také samostatnou verzi pro osmiletá gymnázia.

Kromě základních informací o konání jednotné přijímací zkoušky v souvislosti s onemocněním Covid-19 průvodce obsahují také souhrn pravidel a doporučení pro samotné konání zkoušky. Nadto v dokumentech naleznete také odkazy na ilustrační testy a testy z předchozích let konání zkoušky, návod, jak správně vyplnit záznamový arch, nebo přehled typických úloh, které se v testech objevují.