HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se Číst více

Mravenečkové v muzeu

Žáci z Klubu nadaných dětí se vydali do Slezského zemského muzea na edukační program k části Příroda Slezska s názvem MRAVENEČKOVÉ – PRÁCE VŠEHO DRUHU. Paní průvodkyně dětem zábavnou formou přiblížila zajímavosti ze života mravenců a během diskuze se žáci mohli zamyslet, jak moc je svět mravenců podobný se světem Číst více