Exkurze č. 2 projekt Emise

Dne 2. 11. 2015 se uskutečnila naše druhá exkurze. Tentokrát jsme zavítali na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě – zde nás pracovníci odboru školství a životního prostředí seznámili s problematikou ochrany ovzduší v našem kraji. Ukázali nám mapu našeho kraje s oblastmi největšího znečištění ovzduší. Největší znečišťovatelé nejsou na našem území, ale hlavně v sousedním Polsku. Poté jsme zavítali na Hydrometeorologický ústav v Ostravě. Na krátké přednášce nám pracovníci ústavu vysvětlili rozdíl mezi emisemi a imisemi, smogem, inverzí a pohovořili o nejhorších škodlivinách v ovzduší. Ve venkovních prostorách jsme shlédli monitorovací stanici, která sleduje stav ovzduší po celý rok, stejnou stanici máme vedle naší školy.

Zapsala Eliška Stejskalová, emisař 6.A