Kalendář akcí

4. 6.Na kolech dětem
5. 6.Werichovci – Kulturní pásmo – animační program pro žáky 2. – 7. ročníku v pobočce Knihovny P. Bezruče
5. 6.Klub nadaných dětí – exkurze Pevnost poznání Olomouc
6. 6.Společné fotografování tříd, případně „skupinek“
6. 6.Laser tag Opava – Vyhodnocení celoroční soutěže ŠK 6. – 9. tříd
7. 6.Česko se hýbe – Praha
10. 6. Dopravní výchova – pro žáky IV. A
10. 6.Školní výlet – I. B, II. A
10. – 14. 6.Cyklistický kurz – žáci 6. – 9. ročníku
11. 6.Projekt Emise
11. 6.Slezské divadlo Opava: Noc na Karlštejně
17. 6.Dopravní výchova – pro žáky IV. B 
18. 6.Prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku
18. 6.Školní výlet – Zoologická zahrada Lešná, Zlín – VII.B, VIII.B
19. 6.T – mobile Olympijský běh 2019
20 .6.Dopravní výchova – pro žáky III. B
24. 6.Dopravní výchova – pro žáky III. A
25. 6.Předávání vysvědčení

Kalendář je průběžně doplňován o další akce.