Informace o škole

Povinné informace o škole

název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
právní forma: příspěvková organizace
IČ: 008 49 642
IZO: 600 142 591
ID DS: 3m9fdv8
adresa: Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava
Tel.: +420 553 780 350
Fax: +420 553 732 474
e-mail: sramkova@skola-opava.cz
platební styk: Komerční banka – č.ú. 280 328 21/0100