HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA II. POLOLETÍ 2019/2020 – II. STUPEŇ

Budou se moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. U těch žáků, kteří nedocházejí na konzultace, je nutné předložit čestné prohlášení!!  (K dispozici ke stažení na webu školy či vytištěné ve škole.) Rouška – v budově ano.  Do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.  Číst více

Soutěž Vzduch pro život má nový podzimní termín!

ZŠ Šrámkova v Opavě pořádá za finanční podpory Statutárního města Opavy z programu Životní prostředí a EVVO 2020, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Šrámkova a České obce sokolské výtvarnou, literární a fotografickou soutěž s environmentální tématikou pod názvem Vzduch pro život. Téma soutěže je věnováno významu ovzduší pro život na Zemi Číst více

Projekt „Obědy do škol“

Zařízení školního stravování, Opava je pro školní rok 2020/2021 opětovně zapojeno do projektu „Obědy do škol“ z OP potravinové a materiální pomoci. O tuto podporu žádají zákonní zástupci dětí/žáků přímo na Úřadu práce, přičemž musí splnit podmínku hmotné nouze (HN) viz níže. Sběr potvrzení o zapojení dětí do OP PMP bude Číst více

Informace k uzavírání klasifikace za II. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020 jsme připravili následující přehled, jak budou učitelé na naší škole uzavírat klasifikaci za II. pololetí. I. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka budeme vycházet: a) z podkladů, Číst více