Projekt „Obědy do škol“

Zařízení školního stravování, Opava je pro školní rok 2020/2021 opětovně zapojeno do projektu „Obědy do škol“ z OP potravinové a materiální pomoci. O tuto podporu žádají zákonní zástupci dětí/žáků přímo na Úřadu práce, přičemž musí splnit podmínku hmotné nouze (HN) viz níže. Sběr potvrzení o zapojení dětí do OP PMP bude Číst více

Informace k uzavírání klasifikace za II. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020 jsme připravili následující přehled, jak budou učitelé na naší škole uzavírat klasifikaci za II. pololetí. I. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka budeme vycházet: a) z podkladů, Číst více

OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU OD 11. 5. 2020 PRO ÚČELY PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 7. 5. 2020třídním učitelům. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do Číst více