Oznámení o konání voleb a svolání oprávněných osob k volbám do školské rady Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizace

Vážení rodiče, v tomto školním roce nás v souladu s volebním řádem schváleným usnesením Rady statutárního města Opavy ze dne 28. 6. 2005 na Základní škole Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizaci čekají volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady. Z důvodu mimořádné situace vyvolané epidemií koronaviru nebylo možné tyto volby řádně zorganizovat Číst více

IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004248

Naše škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004248), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k vybudování tří odborných učeben základní škola Šrámkova 4, Opava. Dojde k: – Vybudování odborné učebny Př/Z a nákupu zařízení, Číst více