5. 10. – Mimořádné opatření – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Mimořádné opatření č. 26/2020 z KHS se sídlem v Ostravě, které se týká omezení provozu školských zařízení a to na území celého Moravskoslezského kraje. Mimořádné opatření nabývá platnosti dnem vyvěšením na úřední desku KHS Ostrava a to dne 1. 10. 2020 a účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020. Podle Číst více

18. 9. Protiepidemická opatření ve školách

Zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/ Od pátku (18. 9. 2020) se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter Číst více

Roušky ve škole – aktualizace

V souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví platí od pátku 18. 9. 2020 povinnost všech osob při pohybu v prostorách školy používat roušku nebo respirátor. Opatření se týká zaměstnanců, zákonných zástupců, žáků i dalších osob. Výjimku mají žáci prvního stupně základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je Číst více