Rozvoj logického myšlení

Rozvoj logického myšlení – ZŠ Šrámkova Opava (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012911)

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Aktivity v projektu:

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her
Badatelský klub
Doučování žáků ZŠ
Projektový den ve škole
Školní speciální pedagog – personální podpora
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK
Projektový den v ŠD/ŠK

Informace o projektu – MŠMT >>