Poradenské pracoviště

Schránka důvěry >>


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní speciální pedagog>>    Výchovný poradce>>    Školní metodik prevence>>    

Poskytujeme poradenské služby žákům, rodičům a pedagogům. Můžete se na nás obrátit, pokud potřebujete pomoc se jakýmkoliv problémem, který se týká školy. Pomůžeme vám nebo zprostředkujeme kontakt s dalšími odborníky.

Členkami pracoviště jsou:

Speciální pedagožka: Mgr. Michaela Fiedlerová

Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr. Gabriela Mathiasová

Metodička prevence: Mgr. Nikola Miketová

Speciální pedagožka:

Mgr. Michaela Fiedlerová michaela.fiedlerová@skola-opava.cz +420 778 888 052

Konzultační hodiny: po dohodě v dopoledních nebo odpoledních hodinách

Co dělám:

 • Zajišťuji odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči.
 • Poskytuji speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky.
 • Koordinuji práci asistentů pedagoga.
 • Spolupracuji s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden.

Výchovná a kariérová poradkyně:

Mgr. Gabriela Mathiasová gabriela.mathiasova@skola-opava.cz +420 778 888 034

Konzultační hodiny: po dohodě v dopoledních nebo odpoledních hodinách

Co dělám:

 • Pomáhám při řešení konfliktních situací.
 • Organizuji exkurze a poskytuji žákům kariérové poradenství.
 • Koordinuji podporu nadaných žáků.
 • Spolupracuji s kolegy z oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Metodička prevence

Mgr. Nikola Miketová nikola.miketova@skola-opava.cz 420 553 780 365
 • Konzultační hodiny: po dohodě v dopoledních nebo odpoledních hodinách

Co dělám:

 • Organizuji pro žáky aktivity zaměřené na prevenci šikany, závislostí a dalších patologických jevů.
 • Spolupracuji s třídními učiteli na předcházení záškoláctví a školní neúspěšnosti.
 • Pozoruji a vyhodnocuji situaci ve třídách a pomáhám třídním učitelům se zajištěním bezpečné atmosféry ve třídách.