Zájmové vzdělávání – kroužky na ZŠ

Tato stránka je dočasně ve výstavbě… děkujeme za pochopení 🙂

Ve školním roce 2023/2024 jsou ve škole opět otevřeny kroužky v rámci ZŠ pro žáky 1. i 2. stupně!

Další kroužky mohou žáci navštěvovat v rámci školní družiny a školního klubu.

Do kterých kroužků se mohou žáci přihlásit?


Angličtina hrou

IROP – v rámci projektu „IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004248)

Hokus pokus

IROP – v rámci projektu „IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004248)

Přírodovědné bádání

IROP – v rámci projektu „IMPLEMENTACE INTERAKTIVNÍ VÝUKY“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004248)


Technika a robotika – kroužek na ZŠ Šrámkova

Podpora polytechnického vzdělávání s důrazem na moderní trendy a technologie.

Kroužek je realizován v rámci projektu OP JAK – Personální podpora a inovativní vzdělávání – ZŠ Šrámkova Opava (CZ.02.02.XX/00/22_002/0001473) – Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ