Úspěch na mezinárodním festivalu Mene Tekel

Verdiktem odborné poroty získal dle letošní výsledkové listiny1. místo v kategorii 3D kolektiv Žáků 5.A (Eliška Adamczyková,Roman Dak, Michal Hansík, Vanessa Gletníková, Lukáš Staněk, JanStaněk, Zuzana Svrčinová, Ema Nováková, Martin Král, AdélaTheuerová, Matěj Hopp, Ota Dak, Monika Hloušková, Martina Juřicová,Robin Šulík, Julian Smolek, Sofie Marulevová, Jan Zálešák, AnnaStejskalová, Barbora Vladimíra Číst více

Soutěž Vzduch pro život má nový podzimní termín!

ZŠ Šrámkova v Opavě pořádá za finanční podpory Statutárního města Opavy z programu Životní prostředí a EVVO 2020, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Šrámkova a České obce sokolské výtvarnou, literární a fotografickou soutěž s environmentální tématikou pod názvem Vzduch pro život. Téma soutěže je věnováno významu ovzduší pro život na Zemi Číst více

Máme vítězku mezinárodní výtvarné soutěže

Dvanáctiletá Felicitas Výtisková ze ZŠ Šrámkova v Opavě se stala absolutní vítězkou mezinárodní výtvarné soutěže s názvem „Navrhni podobu Silesianky“. Soutěž byla uspořádána v rámci  projektu Stezka rozhleden Euroregionu Silesia.  Úkolem účastníků bylo ztvárnění představy, jak by mohla vypadat „Silesianka“, tzn. jakýsi „maskot“ stezky, která propojí všechny rozhledny a vyhlídková místa na území Číst více

Trojnásobný úspěch v soutěži Opavské památky jako malované

Město Opava u příležitosti Dnů evropského dědictví připravilo výtvarnou soutěž s názvem Památky jako malované. Jak už název napovídá, úkolem dětí bylo ztvárnit svůj pohled na památky v naší Opavě. Žáci Základní školy Šrámkova v Opavě byli v této soutěži velmi úspěšní. První místo získala v kategorii do 11 let Nela Stonišová ze 6.B, druhé místo Číst více

1. místo v soutěži Šťastné stáří očima dětí

Dne 7. října 2019 proběhlo v pražských Emauzech slavnostní vyhlášení vítězů 10. ročníku výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Soutěž je pořádána Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s. se sídlem v Táboře. Děti převzaly ocenění z rukou akademického malíře Kristiana Kodeta, náměstkyně MPSV Zuzany Jentschke Stöckelové a prezidenta APSS ČR Číst více

2. místo ve výtvarné soutěži Eurotopia Opava

I v letošním školním roce zaznamenali naši žáci úspěch v již tradiční opavské soutěži Eurotopia. Samotná soutěž vyvrcholila slavnostním finále dne 15. 10. 2019 v kostele Svatého Václava v Opavě. Práce Nely Stonišové z 6. B získala krásné druhé místo v kategorii výtvarných prací, porotu, zřejmě zaujal příběh doprovázející její práci. Název práce: Noční Číst více

ZŠ Šrámkova opět oceněna v Tokiu

V pátek 11. 10. 2019 na Základní škole Šrámkova proběhlo za účasti vedoucí odboru školství Ing. Andrey Štenclové slavnostní předání diplomu uděleného mezinárodní porotou za výtvarné dílo žáka Roberta Hopjana. Ocenění předala Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D. – národní koordinátorka mezinárodních výtvarných soutěží dětské mapy Barbary Petchenik z Fakulty přírodovědné – Číst více