Ocenění pro naše úspěšné žáky

Během prázdnin dorazily diplomy a ocenění pro naše úspěšné výtvarníky a literáty. Zuzanka Švrčinová z 8. A obdržela Čestné uznání z mezinárodní výtvarné soutěže v Lidicích, Laura Plhalová a Sofie Marulevová z 8.A získaly diplom a finanční odměnu za první místo v celostátním kole literární a výtvarné části mezinárodní soutěže Evropa ve škole. Jana Chrásková

Velký úspěch našich žáků v krajské environmentální soutěži

Ve středu 8. 6. 2022 proběhl v zasedací místnosti zastupitelstva kraje slavnostní křest nově vydané ekopohádky s názvem „Příběh jednoho mraveniště“ z pera spisovatelky Stanislavy Bártové. Ilustrátory pohádky se staly samotné děti a právě děti z naší školy přispěly do knihy hned sedmi celostránkovými ilustracemi. Příběh jednoho mraveniště je ekopohádka určená převážně dětem předškolního Číst více

Opět jsme ovládli soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže

Soutěž organizuje Ústřední odborná rada prevence Sdružení hasičů ČMS, respektive Okresní a Krajské odborné rady prevence SH ČMS ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže. Soutěž je tříkolová – okresní kolo, krajské a národní kolo a probíhá pod záštitou MŠMT. Práce našich žáků zaznamenaly úspěch ve všech třech kolech: Výtvarná část Číst více

Poděkování za práci v mezinárodním projektu Mene Tekel

Autoři projektu Mene Tekel zaslali žákům naší školy poděkování za výtvarné práce, které byly vystaveny na výstavě s názvem Cesta ke svobodě na Novoměstské radnici v Praze. Vystavené práce: Zuzana Švrčinová 7.A – malba „Svoboda září jako slunce nad našimi životy“ Felicitas Výtisková 8.B – grafika „Být svobodná jako motýl“ Martina Wagnerová, Číst více

Úspěch v soutěži Dětská mapa Barbary Petchenik

Jedná se o mezinárodní výtvarnou soutěž, kterou pořádá Katedra geografie, Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Mezinárodní kartografickou asociací ICA. Soutěž Barbary Petchenik byla založena ICA v roce 1993 jako památka na Barbaru Petchenik, bývalou viceprezidentku ICA a kartografku, která se po celý život zabývala mapami ve vztahu k dětem. Cílem Číst více

Úspěchy našich žáků v mezinárodních soutěžích a projektech

I přes nepřízeň koronavirové situace se naši žáci aktivně zapojují do výtvarných soutěží a projektů. Nelehká doba pandemie byla hlavním tématem mezinárodní výtvarné přehlídky „BOJ S PANDEMIÍ“. Hlavním cílem výtvarné přehlídky bylo dát impuls mladým lidem, ale i dalším umělcům, k zamyšlení nad vlnou pomoci potřebným lidem v regionech, či Číst více