Podpora polytechnického vzdělávání

Podpora polytechnického vzdělávání – ZŠ Šrámkova Opava (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019661)

Realizace projektu: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

Aktivity v projektu:

  • Doučování žáků ZŠ
  • Projektové dny ve škole
  • Školní speciální pedagog – personální podpora


Informace o projektu – MŠMT >>