Pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče a milí předškoláčci,

těšíme se na Vás!


Informace pro rodiče

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

– rodný list dítěte

–  rodný list dítěte
–  doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky (lze dodat později)
–  doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky (lze dodat později).

– vyplnění žádosti o přijetí a doložení potřebných dokumentů

–  zákonný zástupce s dítětem odchází do připravených prostor, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu apod.

Zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s paní učitelkou a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky

–  zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o přijetí na webových stránkách a vyvěšením na úřední desce u hlavním vchodu.


Plakát – Školní družina