Předškoláčkům se na ZŠ Šrámkova líbilo

Během uplynulých týdnů připravili naši učitelé a žáci tři krásná zážitková odpoledne plná sportu, bádání i dobrodružství pro opavské předškoláčky. Ti si mohli se svými rodiči nejen přijít zacvičit, zadovádět v tělocvičně a naučit se něco z gymnastiky (která je mimochodem na naší škole pěstována na vysoké sportovní úrovni!), ale Číst více

Koncert ve Vile Vančurově

Základní škola ve spolupráci  se Základní uměleckou školou s.r.o. uspořádala koncert pro seniory ve Vile Vančurově. Děti vystoupily ve hře na klavír, kytaru, také  v sólovém zpěvu, dále hrou na zobcovou flétnu, housle, violoncello a lesní roh. Na programu zazněla jak vážná hudba, tak i písně z filmů a pohádek, Číst více

Ocenění Žák roku tentokráte putuje do 9. A

Magistrát města Opavy každoročně oceňuje nejúspěšnější žáky našich škol. V letošním školním roce jsme nominovali Hanku Silnou, žákyni 9. ročníku, hudebně, sportovně i přírodovědně nadanou dívku. Hanka je spolužáky i učiteli vnímána jako skromná dívka, která ráda čte a baví ji dějepis. I přes svůj hendicap se ráda účastní soutěží Číst více

Hast du Lust, nimm den Bus… und spiel!

Věřte, nevěřte, existuje SGUN. To je zkratka pro Spolek germanistů a učitelů němčiny, který usiluje o zvýšení úrovně německého jazyka na všech typech škol. Motivace vrátit němčině ztracenou prestiž je veliká. Každoročně SGUN vyhlásí zajímavou soutěž pro všechny žáky a žákyně, kteří ví, že Deutsch ist Nummer Eins! Letošní zadání Číst více

Vánoční matematická soutěž

Krátce před Vánoci se tříčlenné družstvo našich deváťáků zúčastnilo Vánoční matematické soutěže, organizované již potřinácté Matematickým ústavem v Opavě a Slezským gymnáziem Opava. Trojice ve složení Natálie Glabazňová, Sabina Lakomá a Tomáš Menšík řešila různé matematické úlohy, hádanky, rébusy, ale i konkrétní situace, při nichž žáci museli využít svých matematických Číst více

Deváťáci vybírají střední školy

Ve čtvrtek 8. listopadu se naši deváťáci zúčastnili přehlídky studijních programů středních škol INFORMA, tradičně pořádané Střední školou technickou Opava na Kolofíkově nábřeží. Nejen že jsme se dozvěděli potřebné informace o možnostech výběru z regionálních středních škol, pedagogové i studenti Střední školy technické nám také podrobně představili obory, které SST Číst více

V Pěvecké a výtvarné soutěži Eurotopia se nám dařilo!

V úterý 16. 10. 2018 se v kostele svatého Václava konala Pěvecká a výtvarná soutěž, pořádaná neziskovou organizací Eurotopia Opava. V silné konkurenci sólových zpěváků vybojovala VERONIKA BERANOVÁ krásné a zasloužené 1. místo. Na odbornou porotu zapůsobila písničkou Zazpívala vlaštovička. Pěkný pěvecký výkon před náročnou porotou předvedla také KRISTÝNA KOSTKOVÁ.  Naši výtvarně Číst více