Koncert ve Vile Vančurově

Základní škola ve spolupráci  se Základní uměleckou školou s.r.o. uspořádala koncert pro seniory ve Vile Vančurově. Děti vystoupily ve hře na klavír, kytaru, také  v sólovém zpěvu, dále hrou na zobcovou flétnu, housle, violoncello a lesní roh. Na programu zazněla jak vážná hudba, tak i písně z filmů a pohádek, prostě každý posluchač si mohl najít svůj oblíbený žánr. Všem účinkujícím děkuje za spolupráci paní učitelka Žaneta Bočková, která přislíbila seniorům opět další návštěvu spojenou s hudebním programem.