Ocenění Žák roku tentokráte putuje do 9. A

Magistrát města Opavy každoročně oceňuje nejúspěšnější žáky našich škol. V letošním školním roce jsme nominovali Hanku Silnou, žákyni 9. ročníku, hudebně, sportovně i přírodovědně nadanou dívku.

Hanka je spolužáky i učiteli vnímána jako skromná dívka, která ráda čte a baví ji dějepis. I přes svůj hendicap se ráda účastní soutěží a akcí školy ať již hudebních, ekologických či přírodovědných a svou snahou a pílí je vzorem pro své spolužáky. Je také členkou školního Ekotýmu, kde zastává funkci poradce. Její velkou zálibou je však plavání, jízda na tříkole a dvojkole, lyžování na monoski a zpěv.

Plavání se stalo jejím koníčkem již od pěti let. Nyní je členkou plaveckého sportovního klubu SK Kontakt  Ostrava, s kterým se účastní plaveckých závodů.

Hančiným nejvýznamnějším úspěchem je 2. a 3. místo na Mistrovství Slovenska v plavání mládeže s Downovým syndromem v roce 2017 a reprezentace Moravskoslezského kraje na Olympiádě dětí a mládeže v roce 2017.

Každoročně se účastní  běhu Opavská míle (samostatná jízda bez dopomoci), Orientačního běhu pro vozíčkáře a reprezentuje školu na Olympiádě tělesně postižených dětí.

Jménem celé školy Hance gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu, soutěžích i sportu.