ÚSPĚŠNÁ REPREZENTACE V KRAJSKÉM KOLE DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se konalo krajské kolo dějepisné olympiády na MŠ a ZŠ Mitušova, Ostrava – Hrabůvka. Naši školu reprezentoval Jan Hilovský ze třídy 8. T, který obsadil ve velké konkurenci krásné 10. místo. Pro Honzu jsou dějiny velkou zálibou a svými hlubokými znalostmi vždy ohromí.

Honzovi za úspěšnou reprezentaci děkujeme a přejeme mnoho úspěchů i do budoucna.

PhDr. Jiřina Walachová, Mgr. Alena Wagnerová