Vzduch pro život – výtvarná a literární celostátní soutěž

Soutěž Vzduch pro život má nový podzimní termín!


Soutěž s environmentální tematikou pod názvem Vzduch pro život. Téma soutěže je věnováno významu ovzduší pro život na Zemi a důležitosti jeho ochrany.Pravidla pro celostátní soutěž Vzduch pro život 2020


Motto soutěže

Vzduch je základní podmínkou k životu všech živých organismů. Ovzduší je pro živé organismy jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemohou obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává až do nitra všech živých organismů i do lidského těla a přímo tak působí  na organismy i na zdraví člověka. Vzduch je také životním prostředím pro organismy – hmyz, ptáky, rostliny….

Ovzduší je nutné chránit před znečištěním, nejvíce znečištění však působí člověk.

Ať už průmyslem, výrobou, dopravou, zemědělstvím ale i tím, že v obydlených oblastech dochází ke spalování domovních odpadů  či spalováním fosilních paliv při výrobě elektřiny.. Vzduch může být i hrozbou jako jsou hurikány, tornáda a další. Jde o jevy přírodní, které jsou však v poslední době umocňovány činností člověka.

Logo soutěže – Vzduch pro život