Projekt „Zachraň drozda“

Náš projekt „Zachraň drozda“ byl  finančně podpořen Magistrátem města Opavy

Hlavním účelem tohoto projektu je vytvoření ochrany pro ptactvo v okolí školy. Okna školy jsou pro ptactvo velkým nebezpečím.

Základní škola Šrámkova je školou nacházející se uprostřed sídlištního komplexu v Opavě Kateřinkách. I když se jedná o sídlištní školu,  je škola  umístěna uprostřed malého parčíku a ke škole z boku přiléhá školní zahrada, která je plná ovocných stromů, keřů a rostlin, které se  staly útočištěm mnoha ptáků uprostřed strohého sídliště, jsou zde také vybudovány budky a krmítka pro ptáky a dvě jezírka v zahradě, jež celoročně slouží jako pítka a koupaliště pro ptáky.

Bohužel při rekonstrukci školy, kdy došlo k výměně oken, architekt vůbec nedbal na ochranu ptactva před nárazy a škola byla vybavena nesmyslně velkými okny.

S Ekotýmem školy, jsme situaci ohledně nárazu ptáků do oken řešili již vystřihovánkami z papíru, ale ty jsou nedostačující. Proto jsme nyní na základě projektu zpracovaného Ekotýmem získali finance na vybavení oken profesionálně vyrobenou fólií, která nárazům ptáků zamezí.  Konkrétně jsme získali částku 10.000,- Kč.

Název projektu Zachraň drozda, je zvolen z důvodu, neboť právě drozd a kos je nejčastější obětí oken školy.

Cíl projektu:

Cílem projektu je upozornit a informovat  žáky o důležitosti ochrany ptactva i v prostředí města.

Hlavním cílem je pak zabezpečit okna budovy ZŠ Šrámkova tak, aby byla bezpečná pro ptactvo.

Cílová skupina:

Všichni žáci 1. a 2. stupně základních školy ZŠ Šrámkova (přes 300 dětí), školní Ekotým 15 dětí.

Popis projektu, aktivity projektu:

Zachraň drozda

Školní Ekotým se již v minulosti zabýval problematikou ochrany ptactva před nárazem do skel. Navážeme na tuto zkušenost a žáci Ekotýmu vytvoří pro své spolužáky propagační letáček, který všechny žáky školy seznámí se současnou situací ve škole, zdůrazní důležitost ochrany ptactva.

Koukněte na:

Ekotým  prostřednictvím webu školy či školní rozhlasovou relací seznámí žáky školy s možným řešením – vytvořením polepů na okna školy. Abychom do problematiky zapojili všechny žáky školy, Školní Ekotým vyhlásí pro žáky školy výtvarnou soutěž s názvem Zachraň drozda, jejímž úkolem bude výtvarně zpracovat návrh na obrázek, který by sloužil jako předloha pro polepy na oknech školy.

Školní Ekotým s vedením školy vybere výsledný návrh, který bude splňovat kritéria bezpečnosti pro ptáky. Budova základní školy je obrovská, z estetického hlediska by nebylo vhodné, aby polepy na všech oknech byly stejné, proto se motiv polepů v jednotlivých patrech školy bude lišit tvarem i barvou. Celkové technické zpracování polepů bude zadáno profesionální reklamní firmě z Opavska.

Samotný výlep na okna bude proveden žáky školy a pedagogickými zaměstnanci školy.

Další aktivity projektu:

1. beseda s ornitologem pro žáky školy

2. monitoring ptactva na školní zahradě (bude vytvořen seznam ptáků vyskytující se v okolí školy, využití ve výuce Př a Přírodovědného praktika – o jednotlivých druzích žáci vytvoří prezentaci na web školy (jednotlivé třídy 1. a 2. stupně)

3. péče o ptactvo během zimního období na školní zahradě (žáci se dozví, čím a proč je důležité v zimě ptactvo přikrmovat) (jednotlivé třídy 1. a 2. stupně)

4. Projekt bude ukončen k 1. dubnu 2021 – Den ptactva

Zapojování a informování veřejnosti, publicita projektu:

Informace o projektu umístěné na webu školy.

Vedení průběžného monitoringu aktivit na webu školy.

Zaslání informace o projektu do městského časopisu Hláska.

Rozpočet projektu:

Budova školy je velmi rozsáhlá, v každé třídě je průměrně 5 velkých oken a 5 malých, dvojnásobný počet je na chodbách. Na jedné chodbě je průměrně 6 učeben, ve škole je 8 takovýchto chodeb.

Náklady na polepy v jedné třídě bude průměrně 2000,- Kč. Zbylá část  budovy bude postupně opatřena polepy z rozpočtu školy. Prozatím, řešíme tuto problematiku papírovými ozdobami.

Aktivity projektuVýstupy projektuČasový harmonogram  Finanční náklady
Ustanovení realizačního týmu, tvorba propagačního letákuUstanovený realizační tým 20 osob, propagační materiály, informační letáky k propagaci soutěže 2 typyListopad 20200  
Informování žáků školy o projektu Zachraň drozdaWeb školyListopad 20200
Vyhlášení soutěže – Zachraň drozda – návrh na polepyVyhlášená soutěž, propagace web školyListopad 20200
Ustanovení odborné poroty pro soutěž,Odborná porota složená z 10 členůProsinec 20200
Výběr vítězných návrhůOdborná porota složená z 10 členůProsinec 20200
Profesionální zapracování vybraných návrhů a jejich výrobaOpavská firma, zhotovené polepy na 5 učebenProsinec 202010.000,-
Beseda s ornitologemVzdělávací akce pro žáky 1. a 2. stupněLeden – duben 20210
Monitoring ptactva na školní zahradě (žáci školy, pedagogové)Seznam ptáků vyskytující se na školní zahraděLeden – duben 20210
Péče o ptactvo na šk. zahradě Péče o krmítko na Horově nábřeží(žáci školy, pedagogové)Získané vědomosti, co je vhodné pro ptáky v ziměProsinec 2020- duben 20210
Výlep polepů na oka (žáci školy, pedagogové)Zabezpečená okna, v 4 učebnáchLeden – duben 20210
Publicita projektu (žáci školy, pedagogové)Zpráva o projektu – web školy, místní tiskListopad 2020 – duben 20210
Monitoring průběhu projektu (žáci školy, pedagogové)Web školyListopad 2020 – duben 20210
Finanční náklady celkem  10.000,- Kč