Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu (CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616)

V rámci tříletého projektu Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu, CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616, jsme zavedli od školního roku 2017/2018 bezplatná setkávání hlavně pro odbornou veřejnost i neziskové organizace, tzv. „ochutnávky“, Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE).

Zájemci z řad pedagogické veřejnosti mají možnost získat zajímavé informace o metodách, principech programu a řadu prožitkových aktivit si vyzkoušet.

Program vytvořil profesor Reuven Feuerstein, pedagog a psycholog, který sestavil ucelený systém pracovních listů (instrumentů). Instrumenty pomáhají rozvíjet řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolů, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomáhá se lépe orientovat ve vlastním životě.

Informace k plánovaným setkáním: radka.schablicka@skola-opava.cz, adela.matouskova@skola-opava.cz

Více informací k projektu: http://llp.cz/o-nas/nase-projekty/rozvojem-socialni-gramotnosti-k-uspechu/

Radka Schablická a Mgr. Adéla Matoušková
vedoucí centra kolegiální podpory projektu pro Moravskoslezský kraj