Education for business

Projekt ESF OP VK (CZ.1.07/1.1.00/54.0056)

Cílem projektu je:
– rozšíření a inovace nabídky počátečního vzdělávaní prostřednictvím rozvoje vzdělávacích programů zaměřených na specifické praktické moduly (praxe) umožňující CS získat představu o reálném podnikatelském prostředí
– ověřit v praxi adaptaci na pracovní proces ve firmě;
– získávané vědomosti, dovednosti a kompetence žáků srovnávat s požadavky trhu práce prostřednictvím mentorů;
– realizovat kooperaci mezi odborníky z praxe a učiteli,
– využívat nejmodernější technologické vybavení a know-how při odborné praxi žáků

Informace o projektu >>