Projekt „Obědy do škol“

Zařízení školního stravování, Opava je pro školní rok 2020/2021 opětovně zapojeno do projektu „Obědy do škol“ z OP potravinové a materiální pomoci.

O tuto podporu žádají zákonní zástupci dětí/žáků přímo na Úřadu práce, přičemž musí splnit podmínku hmotné nouze (HN) viz níže.

Sběr potvrzení o zapojení dětí do OP PMP bude probíhat ve třech fázích:

  1. V období od 1.6.2020 do 30.6.2020 (osoby s nárokem na HN v 6/2020)
  2. V období od 1.9.2020 do 30.9.2020 (osoby s nárokem na HN v 7,8,9/2020)
  3. V období od 1.1.2021 do 29.1.2021 (osoby s nárokem na HN v 1/2021)