Úspěch našich prací v mezinárodní soutěži Evropa ve škole

Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v České republice probíhá od roku 1992, od 1. 1. 2020 má garanci nad soutěží Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl soutěže: „Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení. Soutěž je mezinárodní.

Letošním tématem pro literární a výtvarnou část soutěže byla Udržitelnost života v Evropě.

Výtvarná část

1. místo v krajském kole, 1. místo v národním kole – Robert Hopjan 9.A

2. místo  krajském kole, 1. místo v národním kole,  7.A, Sofie Marulevová,

Čestné uznání v krajském kole, Čestné uznání v národním kole – Zuzana Švrčinová 7.A

Literární část

1. místo v krajském kole Laura Plhalová 7.B

Gratulujeme !!!

J.Ch.  5. 6. 2022