800 let Opavy

Statutární město Opava ve spolupráci se ZŠ Šrámkova v Opavě

vyhlašují Výtvarnou soutěž k výročí 800 let založení města Opavy (1224 – 2024)

Soutěž je určena žákům škol v Moravskoslezském kraji, žákům mateřských a základních škol, žákům víceletých gymnázií, žákům středních škol, žákům škol se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům škol opavských partnerských měst.

Hlavní téma soutěže: Výročí 800 let založení města Opavy

Dílčí témata soutěže: Ve výtvarných pracích můžete ztvárnit  architektonické objekty města Opavy: kostely, paláce, banky, věže, pomníky, náhrobky,  pevnosti, parky, měšťanské domy… Nebo se inspirujte opavskými osobnostmi, životem ve městě,  opavskou módu, opavským průmyslem, historickými fotografiemi, sochami, řekou Opavou, přírodou v okolí Opavy, symboly města, archeologickými objekty nalezenými ve městě, zkrátka vším co se váže k opavské současnosti či historii. A nezapomeňte ani na opavské  sportovce, sportovní kluby, hřiště, stadiony či koupaliště.

Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2024

Výtvarná soutěž je členěna do dvou oborů:

1. Obor plošných prací

2. Obor trojrozměrných prací

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: 20. 10. 2023

termín ukončení sběru prací: 31. 3. 2024

termín vyhodnocení: do 10. května 2024

termín slavnostního vyhlášení výsledků: 30. květen 2024

Hlavní koordinátor:

Mgr. Jana Chrásková

ZŠ  Opava, Šrámkova 4, p.o.

Šrámkova 4

Opava 5

74705e-mail: jana.chraskova@skola-opava.cz, tel. 605 908 804