800 let Opavy

Statutární město Opava ve spolupráci se ZŠ Šrámkova v Opavě

vyhlašují Výtvarnou soutěž k výročí 800 let založení města Opavy (1224 – 2024)

Soutěž je určena nejen žákům škol v České republice, žákům mateřských a základních škol, žákům víceletých gymnázií, žákům středních škol, žákům škol se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům škol opavských partnerských měst a všem osobám starším 18 let.

Hlavní téma soutěže: Výročí 800 let založení města Opavy

Dílčí témata soutěže: Ve výtvarných pracích můžete ztvárnit  architektonické objekty města Opavy: kostely, paláce, banky, věže, pomníky, náhrobky,  pevnosti, parky, měšťanské domy… Nebo se inspirujte opavskými osobnostmi, životem ve městě,  opavskou módu, opavským průmyslem, historickými fotografiemi, sochami, řekou Opavou, přírodou v okolí Opavy, symboly města, archeologickými objekty nalezenými ve městě, zkrátka vším co se váže k opavské současnosti či historii. A nezapomeňte ani na opavské  sportovce, sportovní kluby, hřiště, stadiony či koupaliště.

Výtvarná soutěž je členěna do dvou oborů:

1. Obor plošných prací

2. Obor trojrozměrných prací

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: 20. 10. 2023

termín vyhodnocení: do 10. května 2024

Hlavní koordinátor:

Mgr. Jana Chrásková

ZŠ  Opava, Šrámkova 4, p.o.

Šrámkova 4

Opava 5

74705

e-mail: jana.chraskova@skola-opava.cz, tel. 605 908 804

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000042050/opava-slavi-800-let-vytvarne-ji-zachytit-mohou-deti-i-dospeli-z-celeho-ms-kraje